Pensionsförvaltning

Vår pensionsförvaltning är stabil, trygg och kostnadsfri. Tjänsten är ämnad att hjälpa dig med placeringen av din premiepension, för att du ska få en placering som är lämplig var du än befinner dig i livet och vilka förutsättningar du än har.

Vår målsättning är att ge dig en så säker placering som möjligt, samtidigt som den ska vara lätt att förstå och ge en bra avkastning. För att du enkelt ska kunna följa utvecklingen av din premienpension skickar vi varje månad ut ett nyhetsbrev till dig där vi redovisar resultatet för den senaste månaden och hur vi ser på framtida tillväxt.

Robotförvaltning

Stellum introducerar inom kort Sveriges första robotförvaltning för privatsparare. Intelligenta ETF-portföljer till en bråkdel av vad din förvaltare eller bank erbjuder.

Vår förvaltning bygger på nobelprisvinnaren Harry Markovitz forskning om riskoptimala tillgångsallokeringar. Vi använder Markovitz modell för att konstruera en blandning av investeringar som tillsammans minskar den totala risken i förhållande till förväntad avkastning.

Som byggstenar använder vi börshandlade indexfonder (ETF:er)  som representerar  många olika tillgångsklasser. Varje ETF är noggrant utvald med hänsyn till kostnad, följsamhet mot index och likviditet.