KAPITALFÖRVALTNING
Vår filosofi

I grunden har vi en kapitalbevarande förvaltningsfilosofi. Det innebär att vi värdesätter en utveckling på det kapital som vi förvaltar, vilken i första hand ger en avkastning som motsvarar inflation och en viss ytterligare avkastning utöver det beroende på riskvilja hos våra kunder.

Vi strävar inte efter att åstadkomma spektakulära avkastningar enskilda år som senare år kan förbytas i lika spektakulära värdefall. Vi tror på aktiv fördelning mellan olika typer av tillgångar, strategier och förvaltare. Vi investerar i ett flertal olika typer av marknader. För att uppnå våra förvaltningsmål och följa vår förvaltningsfilosofi investerar vi brett i bland annat aktie- och räntemarknaden samt i det som benämns alternativa investeringar. Inom alternativa investeringar kommer placeringar i första hand att ske i det som kallas hedgefonder. Du kan läsa mer om hedgefonder i Lilla fondskolan.

Målsättningen med vår förvaltningsfilosofi är att vi i våra olika förvaltningstjänster ska kunna maximera avkastningen utifrån varje enskild förvaltningstjänst givna risknivå. Vår förvaltning är  obunden från index i sin förvaltning, Istället har vi tydliga avkastningsmål för samtliga våra förvaltningstjänster som löpande utvärderas och kommuniceras till våra kunder. Vi är långsiktiga i vår förvaltningsfilosofi och vill därför poängtera vikten av att man som kund ser långsiktigt på sitt investerade kapital hos oss.

Boka ett möte med en av våra rådgivare för att se vad vi kan göra för dig och din ekonomi.Vill du bli kontaktad?

Fyll i ditt telefonnummer här:


Lilla fondskolan

Jag vill lära mig mer om fonder och deras olika inriktningar

Här reder vi ut de vanligaste begreppen